ERTIR TOPARYŇ SAHYPASY. Registrasiýa
Unutdym.

Ýokaryk

Betinden hem Gytyndan.

Topar hakynda giňişleýin

Ertir.comyň administrasiýasy tarapyndan ýöredilýän topar.

Bu toparda saýdymyzda geçirilýän özgertmeler ýazyljakdyr. Saýdy has hem ösdürmek we köplere tanatmak ýa-da ulanmagy has hem aňsatlaşdyrmak boýunça teklipleriňizi hem ýazyp bilersiňiz.

Öňki ýazylan teklipleriňizi hem bu topara geçirseňiz minnetdar bolardyk. Saýdymyzy has hem ösdürmek üçin berýän goldawyňyza minnetdar.