ERTIR TOPARYŇ SAHYPASY. Registrasiýa
Unutdym.

Ýokaryk

Betinden hem Gytyndan.

Ertir
SAÝT 24 Awgust, 2013ý (02:42)
WAP-çylar gaty kösenmez ýaly, indi surata arkaýyn basyp bilersiňiz. Eger gif bolsa we köp puluňyzy aljak bolsa onda öňünden duýdurar. ...WAP-çylar gaty kösenmez ýaly, indi surata arkaýyn basyp bilersiňiz. Eger gif bolsa we köp puluňyzy aljak bolsa onda öňünden duýdurar.

"Bu surat 474.45 kb. Hakykatdan hem achmak isleyanizmi? Hawa"

Hawa basanyňyzdan soň açar. Şu suratda barlap bilersiňiz.

omg-wow-bro.gif
16 sany teswir
DonnieBooBoo: Agajan MB'da görkezseñ gowy bolordy.. 200KB = 0.2MB diýseñ gowu bolya.03:04
agajanh: hemmesinede goşdum. 2-3 kb sanalýan bolsa gerek bolar :D03:07
Twinkle: :D03:22